Revize

Pravidelnými elektro revizemi lze snadno předejít úrazům elektrickým proudem, škodám na zařízení nebo požárům. Jde tak především o bezpečnost provozu a ochranu vašeho zdraví a majetku. Pravidelné provádění revizí elektrických zařízení je např. podmínkou pro certifikaci ISO a pro právnické subjekty a podnikající fyzické osoby zákonnou povinností. Revize je nutno dělat před uvedením zařízení do provozu, u provozovaných zařízení pak v pravidelných intervalech a v mimořádných případech, například po opravě nebo rekonstrukci atp. Termíny kontrol a revizí můžeme pohlídat za vás, vaše revize, tak budou naše starost od A do Z.

Revize elektrických spotřebičů

Abychom ochránili vaše zdraví v kancelářích, školách, hotelech, klubech, kavárnách, ale i v průmyslu ve vnitřích a venkovních prostorách, provádíme pravidelné kontroly el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2 

Revize elektroinstalací a fotovoltaických elektráren (FVE)

Výchozí revize je poviností před uvedením nové elektroinstlace do provozu a musí být v souladu s platnými normami. Při pravidelných a mimořádných revizích se instalace reviduje dle platných norem v době vzniku instalace. Při pravidelných revizích FVE odhalujeme riziková místa snižující výkon FVE.

Revize hromosvodů

Provádíme výchozí, pravidelné a mimořádné revize hromosvodů (LPS) dle ČSN EN 62305 ed.2 případně dle ČSN 34 1390

Fotogalerie

Toto je popis bloku. Chceš-li jej upravit, klikni a napiš text nebo jej nahraď vlastním obsahem
Elneo - Popis obrázku 1 Elneo - Popis obrázku  2 Elneo - Popis obrázku 3 Elneo - Popis obrázku 4 Elneo - Popis obrázku 5 Elneo - Popis obrázku 6 Elneo - Popis obrázku 7 Elneo - Popis obrázku 8

Kontaktní formulář

Název E-mail Zpráva Odeslat

Kontakt

Bachova 1567/5, Chodov, 149 00, Praha 4

739 681 954, 602 236 563

info@elneo.cz