Elektro... je náš svět již řadu let.

Jsme experti na revize, školení, poskytujeme odborné poradenství v oblasti elektrotechniky a fotovoltaiky.  Při stavbě nebo rekonstrukci vám navrhneme ideální řešení elektroinstalace. 

Revize

Pravidelnými elektro revizemi lze předejít úrazům elektrickým proudem a  škodám na zařízení.  Jde především o bezpečnost provozu a ochranu vašeho zdraví a majetku. 

 

Termovizní měření 

Termokamerou lze jednoduše ověřit stav elektroinstalace. Měřením odhlalíme přehřívání spojů, potenciální vznik požáru. U fotovoltaických elektráren (FVE) diagnostikujeme riziková místa, která snižují výkon celé FVE.

Školení

Školíme technický i netechnický personál v kategorii nízkého napětí pro prostředí bez nebezpečí výbuchu. V případě školení podle n. v. 194/2022 (§4, 6, 7) je zapotřebí doložit doklad o vzdělání, dosavadní osvědčení a v závislosti na příslušné kvalifikaci potvrzení o délce praxe.

Služby

Naši certifikovaní revizní technici odborně zajistí elektroinstalace od projektování až po samotné realizace, elektro revize spotřebičů, instalací, rozvaděčů, přípojek, hromosvodů, obytných domů, administrativních budov, komerčních i průmyslových objektů. Diagnostiku provádíme pomocí termokamery. Vše podle platných norem, vyhlášek a nařízení s revizní zprávou v papírové i elektronické podobě.

.

Projektování

Plánování elektrorozvodů při stavbě nebo rekonstrukci se nevyplácí podceňovat. Správné a promyšlené rozmístění elektrorozvodů ušetří nejen spoustu starostí a následně i peněz, ale především významně zvýší kvalitu vašeho bydlení. Stavíte nebo rekonstruujete dům či byt? Ozvěte se nám, zpracujeme pro vás návrh elektroinstalace dle vašich požadavků a v souladu s příslušnými normami.

Školení

Školíme technický i netechnický personál v kategorii nízkého napětí pro prostředí bez nebezpečí výbuchu. V případě školení podle n. v. 194/2022 (§4, 6, 7) je zapotřebí doložit doklad o vzdělání, dosavadní osvědčení a v závislosti na příslušné kvalifikaci potvrzení o délce praxe. Aktuálně probíhá školení prezenční formou, nejčastěji v Praze, v případě větší skupiny lze provést přímo u vás. Již brzy bude dostupná on-line forma školení, nicméně přezkoušení je vždy nutné absolvovat osobně. V ceně je zahrnuto proškolení, studijní materiály, přezkoušení a vydání osvědčení. Pro domluvení termínu nás prosím kontaktujte

.

Revize

Pravidelnými elektro revizemi lze snadno předejít úrazům elektrickým proudem, škodám na zařízení nebo požárům. Jde tak především o bezpečnost provozu a ochranu vašeho zdraví a majetku. Pravidelné provádění revizí elektrických zařízení je např. podmínkou pro certifikaci ISO a pro právnické subjekty a podnikající fyzické osoby zákonnou povinností. Revize je nutno dělat před uvedením zařízení do provozu, u provozovaných zařízení pak v pravidelných intervalech a v mimořádných případech, například po opravě nebo rekonstrukci atp. Termíny kontrol a revizí můžeme pohlídat za vás, vaše revize, tak budou naše starost od A do Z.

Termovize

Měření termokamerou je nejrychlejší a nejefektivnější způsob zjištění stavu elektroinstalace, zařízení či vodičů včetně fotovoltaických elektráren FEV. Termovizní měření je moderní a zcela neinvazivní diagnostika poruch a havárií prováděná za provozu. Lze tak snadno a především včas odhalit jakékoliv odchylky na elektrickém zařízení, které se může vlivem špatného spojení nebo skrytých vad přehřívat a způsobit tím zranění nebo požár. Měření pomocí termovize představuje chytrý a dostupný způsob ochrany zdraví a majetku.

Kontaktní formulář

Název E-mail Zpráva Odeslat

ELNEO s.r.o.

Bachova 1567/5, Chodov, 149 00, Praha 4

739 681 954, 602 236 563

info@elneo.cz